School for Vietnamese – heimatliche Sprache und Kultur (HSK)

Learn Vietnamese in Basel at School for Vietnamese in Basel.

School for Vietnamese in Basel is an Association, who is under the surveillance of Education Departement in Basel City.

We have authority from Education Departement to teach Vietnamese to children, students and adults, who has Vietnamese as mother language or second language at home, or originally linked to Vietnam…

School for Vietnamese in Basel is non-governmental , non-religious, non-political Association. 

Our aim is to help Vietnamese people in Basel region to continue with their Vietnamese language, to be able to attached with Vietnamese culture and tradition. This will help them to avoid shock-culture when they come to Vietnam.

The note of children, who attend Vietnamese classes, will be on the school documents. Teachers will precise in which level the children are.

 

Cha mẹ của học sinh thân mến

Các học sinh có cơ hội tham gia lớp học HSK tiếng Việt tại Bang gia đình các em đang sống, Lớp học này dành cho các học sinh từ tuổi trước lớp mẫu giáo 1 năm.

Tại lớp học HSK, học sinh sẽ được mở rộng kiến thức và kỹ năng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ cũng như Văn hoá của đất nước cội nguồn của mình.

Các nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa của quê hương gốc có mục đích giúp trẻ phát triển bản sắc cá nhân và bản sắc của gia đình. Điều này củng cố khả năng song ngữ hoặc đa ngữ của học sinh. Nghiên cứu đã chứng minh khi trẻ  thông thạo tiếng mẹ đẻ sẽ học các ngôn ngữ khác dễ dàng hơn. Các khả năng sử dụng ngôn ngữ của học sinh tại lớp học HSK sẽ được củng cố và ghi nhận trong bảng điểm của trường công lập. Đây là lợi thế cho học sinh trong đào tạo, nghiên cứu và làm việc sau này ở Thụy Sĩ và nước ngoài. Chúng tôi khuyến khích quý vị ghi danh cho con của mình cho lớp học giảng dạy bằng ngôn ngữ và văn hóa đất nước cội nguồn của mình.

 

Liebe Eltern

Ihre Tochter oder Ihr Sohn hat in unserem Kanton die Möglichkeit, den Unterricht HSK in Vietnamesisch zu besuchen. Dieser Unterricht wird ab Frühförderung angeboten.

Im Unterricht HSK erweitern die Kinder ihre Kenntnisse in einer Erstsprache sowie in der Kultur des Herkunftslandes. Die Beschäftigung mit einer Herkunftssprache und -kultur hilft den Kindern bei der Entwicklung ihrer individuellen wie familiären Identität und stärkt sie in ihrer Zwei- oder Mehrsprachigkeit. Forschungsergebnisse zeigen, dass ein Kind mit guten Kompetenzen in der Erstsprache Vorteile hat beim Lernen weiterer Sprachen.

Die Kompetenzen in einer Erstsprache, die das Kind im Unterricht HSK erworben und gefestigt hat, werden im Zeugnis der öffentlichen Schule ausgewiesen. Das kann ein Vorteil sein bei der Ausbildung, einem Studium und einer späteren Erwerbsarbeit sowohl in der Schweiz wie im Ausland.

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Kind für den Besuch des Unterrichts in heimatlicher Sprache und Kultur anzumelden.                                                                     

Erziehungsdepartement Basel-Stadt

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Basel-Landschaft

 

Thông tin phụ dành cho Cha mẹ của học sinh:

 1. Các lơp học được mở bởi tổ chức „Trường học tiếng Việt ở Basel“
 2. Việc tham dự lớp học được khuyến khích, cha mẹ học sinh có quyền quyết định. Nhưng sau khi đăng khí, khoá học là bắt buộc.
 3. Các lớp học được khai giảng vào tháng tám và theo lịch nghỉ lễ như trường công trong bang.
 4. Thời gian tối đa của các lớp học là 3 giờ 1 tuần và lớp học mở vào một chiều trong tuần hoặc sáng thứ bảy. Theo quy định lớp học sẽ được tổ chức trong một phòng học của trường công.

5.  Lệ phí của khoá học được quyết định bởi các thành viên trong Hiệp hội„ Trường học tiếng Việt ở Basel“

6. Điều phối viên hoặc quản lý của trường sẽ thông báo cho cha mẹ trực tiếp về giờ học và địa điểm lớp học.

7.  Việc huỷ đăng ký chỉ được thực hiện vào cuối năm học và cần có văn bản ghi nhận gửi cho điều phối viên và quản lý của lớp

8.  Các học sinh tham gia lớp học sẽ nhận được một phiếu điểm đánh giá HSK về khả năng sử dụng ngôn ngữ của học sinh . Phiếu này được ghi nhận cùng với bảng điểm của trường công lập. Tờ đánh giá sẽ kèm với phiếu điểm danh những buổi học mà học sinh đã tham gia.

 

Hinweise an die Eltern:

 1. Der Unterricht wird von „Vietnamesische Schule beider Basel“ getragen.
 2. Der Besuch des Unterrichts wird empfohlen, ist aber freiwillig. Nach der Anmeldung ist der Unterrichtsbesuch obligatorisch.
 3. Der Unterricht beginnt bei Schuljahresbeginn im August und hat den gleichen Ferienplan wie die öffentliche Schule.
 4. Er umfasst höchstens 3 Unterrichtsstunden pro Woche und findet an einem Nachmittag oder samstagvormittags in der Regel in einem Schulhaus statt.
 5. Der finanzielle Beitrag der Eltern an den Unterricht wird von der oben genannten Trägerschaft festgelegt.
 6. Die Schulkoordinatorin oder Schulkoordinator informiert die Eltern direkt über die Unterrichtszeiten und –orte.
 7. Eine Abmeldung ist nur auf Schuljahresende möglich und erfolgt schriftlich an die Schulkoordinatorin/den Schulkoordinatoren.
 8. Die Kinder, welche den Unterricht besuchen, erhalten eine Beurteilung ihrer Leistungen im Unterricht HSK. Diese kann dem Zeugnis der öffentlichen Schule beigelegt werden. Im Zeugnis wird festgehalten, dass der Unterricht besucht wurde.